Låt oss tillsammans upptäcka en av de viktigaste funktionerna i våra appar:  Urvalskriterierna

Vilka är urvalskriterierna ?

Det är en av våra uppfinningar som låter användare bestämma vem som kan chatta med dem . Om du till exempel bara vill bli kontaktad av medlemmar från ett specifikt land kan du göra det på den här sidan. 

Urvalskriterierna ger dig många alternativ som du kan välja mellan såsom: ålder, land, kön, relationsstatus och många fler…

Obegränsade alternativ som erbjuds av urvalskriterierna

Dessutom har vi integrerat konfidensindexet i vår urvalssida. På detta sätt kommer du att kunna välja att du vill bli kontaktad bara av pålitliga och ärliga medlemmar . Du kan också välja att bara bli kontaktad av personer som har en profilbild.

I följande exempel kan vi se att en användare gjorde urvalskriterierna och valde att endast bli kontaktad av män och endast tillåten medlemmar från specifika länder.

Urvalskriterier – låter dig välja vem som kan kontakta dig