Regler och villkor för användning av våra appar och webbplatser

Webbplats för sociala nätverk:
Användarvillkor OBSERVERA: DU MÅSTE VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT REGISTRERA DIG PÅ ELLER ANVÄNDA NÅGRA SOCIALA NÄTVERKSWEBBPLATSER OCH MOBILAPPAR SOM VI PUBLICERAR. ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL AV NÅGON PERSON UNDER 18 ÅLDER ÄR STRENGT FÖRBJUDET

Dessa villkor utfärdas av isn services (”Företaget”). Vänligen läs detta avtal om användarvillkor (”avtalet”) noggrant. Avtalet anger villkoren under vilka webbplatstjänsterna (”Tjänsterna”) tillhandahålls till dig av oss och gäller för hela innehållet på webbplatsen under domännamnet  isn-connect.com  (”Webbplatsen”) och för alla korrespondens via e-post mellan dig och oss. Läs detta avtal noggrant innan du använder denna webbplats.

Genom att registrera dig på webbplatsen blir du medlem (en ”medlem”) och du samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal (”Villkoren”) så länge du fortsätter att vara medlem. Besökare på webbplatsen som inte registrerar sig som medlem samtycker också till att vara bundna av dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte registrera dig för webbplatstjänsten eller på annat sätt gå in på eller använda denna webbplats.

1. INTRODUKTION


1.1 Genom att gå in på någon del av webbplatsen ska du anses ha accepterat villkoren i sin helhet. Om du inte accepterar dessa villkor till fullo måste du lämna webbplatsen omedelbart.

1.2 Du är ansvarig för att få tillgång till webbplatsen, och den åtkomsten kan innebära avgifter från tredje part (såsom internetleverantör eller sändningsavgifter). Du är ansvarig för dessa avgifter. Dessutom måste du tillhandahålla och ansvara för all utrustning som behövs för att komma åt webbplatsen.

1.3 Företaget garanterar inte att webbplatsen kommer att vara säker, kontinuerligt tillgänglig – utan avbrott eller fördröjning – och helt felfri 100 % av tiden. Företaget tar inget ansvar eller ansvar för eventuella säkerhetsbrott, avbrott eller förseningar, eller fel, som du kan uppleva på webbplatsen annat än vad som anges i dessa villkor.

1.4 Tillgången till webbplatsen kan tillfälligt stängas av och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl utanför företagets kontroll.

1.5 Företaget förbehåller sig rätten att modifiera eller dra tillbaka, tillfälligt eller permanent, webbplatsen (eller någon del av den) med eller utan förvarning och ska inte hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring eller tillbakadragande av webbplatsen.

2. VÅRA RÄTTIGHETER


2.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst:

2.1.1 Ändra villkoren i avtalet;

2.1.2 Ändra webbplatsen, inklusive att eliminera eller avbryta innehåll på eller funktioner på webbplatsen; eller

2.1.3 Ändra eventuella medlemsavgifter eller avgifter för att använda webbplatsen.

2.2. Alla ändringar vi gör kommer att träda i kraft omedelbart efter meddelande, vilket vi kan tillhandahålla med hjälp av, utan begränsning, genom att publicera på webbplatsen eller e-post. Din användning av webbplatsen efter ett sådant meddelande kommer att anses acceptera ändringarna. Se till att granska detta avtal med jämna mellanrum för att säkerställa att du känner till den senaste versionen. På vår begäran samtycker du till att underteckna en icke-elektronisk version av detta avtal.

3. REGISTRERING


3.1 För att bli medlem måste du registrera dig hos oss. När och om du registrerar dig för att bli medlem, samtycker du till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv i enlighet med vårt registreringsformulär (”Registreringsdata”) och att behålla och uppdatera din information för att hålla den korrekt, aktuell och fullständig . Du samtycker till att vi kan lita på dina registreringsuppgifter som korrekta, aktuella och fullständiga. Du bekräftar att om dina registreringsuppgifter är osanna, felaktiga, inte aktuella eller ofullständiga i något avseende, förbehåller vi oss rätten att säga upp detta avtal och din användning av webbplatsen.

3.2 När du registrerar dig kommer vi att kräva att du tillhandahåller tillräcklig information för att indikera att du är minst 18 år gammal. Genom att bli medlem intygar och garanterar du att du är minst 18 år gammal, vilket är den lägsta ålder som krävs för att bli medlem. Vi kan dock inte garantera att varje medlem är minst den erforderliga minimiåldern, och vi accepterar inte heller ansvar eller ansvar för något innehåll, kommunikation eller annan användning eller åtkomst av webbplatsen av personer under 18 år i strid med dessa villkor.

3.3 Antingen du eller webbplatsen kan avsluta ditt medlemskap när som helst, av vilken anledning som helst, med verkan efter att ha skickat ett skriftligt meddelande till den andra parten. Alla inbetalda medlemsavgifter är ej återbetalningsbara. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avbryta eller avsluta din åtkomst till tjänsten, utan föregående meddelande, vid eventuella brott mot detta avtal av dig, vilket görs till vår kännedom.

3.4 Ditt medlemskap i tjänsten är för ditt eget personliga bruk. Du får inte tillåta andra att använda ditt medlemskap, och du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person eller enhet

4. ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD.


4.1 Som en del av registreringsprocessen kommer du att bli ombedd att välja ett användarnamn och lösenord. Vi kan vägra att ge ett användarnamn som utger sig för att vara någon annan, är eller kan vara olagligt, är eller kan vara skyddat av varumärken eller annan lag om äganderätt, är vulgärt eller på annat sätt stötande, eller kan orsaka förvirring, som vi bestämmer efter eget gottfinnande. Du är ansvarig för sekretessen och användningen av ditt användarnamn och lösenord och samtycker till att inte överföra eller sälja din användning av eller åtkomst till webbplatsen till någon tredje part. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert, måste du omedelbart ändra ditt lösenord genom att uppdatera din kontoinformation, tillgänglig på ’MyCrowd’-sidan efter att ha loggat in på webbplatsens webbsida, och omedelbart meddela oss genom att maila oss.

5. BETALNING


5.1 DENNA WEBBPLATS ÄR 100 % GRATIS

6. ONLINEUPPFÖRANDE


6.1 Som medlem godkänner du att:

6.1.1 Du är ensam ansvarig för innehållet eller informationen som du publicerar eller visar (hädanefter ”lägger upp”) på tjänsten, eller överför till andra medlemmar.

6.1.2 Du kommer inte att publicera på tjänsten, eller överföra till andra medlemmar eller anställda, något ärekränkande, felaktigt, kränkande, obscent, profant, stötande sexuellt orienterat, hotande, trakasserande, rasistiskt kränkande eller olagligt material, eller något material som gör intrång eller kränker en annan parts rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter och rättigheter till integritet och publicitet).

6.1.3 Du kommer att använda Tjänsten på ett sätt som överensstämmer med alla tillämpliga lagar och förordningar. Du kommer inte att inkludera i din profil några telefonnummer, gatuadresser, efternamn, webbadresser, e-postadresser, stötande referenser eller stötande språk, eller någon konfidentiell information från tredje person, och du kommer inte att lägga upp några fotografier eller andra bilder som innehåller personliga information. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att avvisa profiler, fotografier eller bilder som inte följer följande förbud:

(a) Du kommer inte att utge dig för någon person eller enhet;

(b) Du kommer inte att ”förfölja” eller på annat sätt trakassera någon person;

(c) Du kommer inte att engagera dig i reklam till, eller uppmaning till, andra medlemmar att köpa eller sälja några produkter eller tjänster via tjänsten. Du kommer inte att överföra några kedjebrev, spam eller skräppost till andra medlemmar;

(d) Du kommer inte att uttrycka eller antyda att några uttalanden du gör godkänns av oss, utan vårt specifika skriftliga samtycke;

(e) Du kommer inte att samla in eller samla in personlig information om andra medlemmar, vare sig för kommersiella ändamål eller inte, utan deras uttryckliga medgivande;

(f) Du kommer inte att använda någon robot, spindel, applikation för webbplatssökning/hämtning eller annan manuell eller automatisk enhet eller process för att hämta, indexera, ”datamina” eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Webbplatsen eller dess innehåll;

(g) Du kommer inte att publicera, distribuera eller reproducera på något sätt något upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan äganderättslig information utan att erhålla förhandsgodkännande från ägaren av sådana äganderätter;

(h) Du kommer inte att ta bort några meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter som finns på webbplatsen;

(i) Du kommer inte att störa eller störa Tjänsterna eller Webbplatsen eller servrarna eller nätverken som är anslutna till Tjänsterna eller Webbplatsen;

(j) Du kommer inte att posta, e-posta eller på annat sätt överföra något material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionen hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;

(k) Du kommer inte att förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till någon information som överförs via Tjänsten;

(l) Du kommer inte att ”rama in” eller ”spegla” någon del av webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd i förväg. Du ska inte heller använda metataggar eller kod eller andra enheter som innehåller någon referens till webbplatsen eller tjänsten eller webbplatsen för att dirigera någon person till någon annan webbsida i något syfte;

(m) Du kommer inte att modifiera, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, reverse engineering, dechiffrera, dekompilera eller på annat sätt demontera någon del av webbplatsen eller någon programvara som används på eller för webbplatsen eller få andra att göra det;

(n) Du är ensam ansvarig för din interaktion med andra medlemmar. Webbplatsen förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra medlemmar;

(o) Vi utesluter inte något ansvar för dödsfall eller personskada på grund av vår vårdslöshet.

7. ERSÄTTNING AV MEDLEM


7.1 Du samtycker till att hålla företaget skadeslöst mot alla anspråk, utgifter och kostnader (inklusive juridiska kostnader) som uppstår eller lidit av oss till följd av eller i samband med (i) ditt brott mot detta avtal; (ii) alla påståenden om att material som du skickar till oss eller överför till webbplatsen gör intrång eller på annat sätt kränker upphovsrätten, varumärket, affärshemligheten eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter som tillhör tredje part; och/eller (iii) dina aktiviteter i anslutning till webbplatsen såvida det inte är ett resultat av din efterlevnad av våra krav.

8. ONLINEINNEHÅLL


8.1 Åsikter, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll som görs tillgängligt via Tjänsten är de som tillhör deras respektive medlem-författare och inte från webbplatsen och bör inte litas på. Sådana medlemmar är ensamma ansvariga för sådant innehåll. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av någon information om tjänsten och varken antar eller godkänner eller ansvarar för riktigheten eller tillförlitligheten av några åsikter, råd eller uttalanden. Under inga omständigheter kommer webbplatsen att hållas ansvarig för någon förlust eller skada som uppstår på grund av någons tillit till information eller annat innehåll som publiceras på tjänsten eller överförs till medlemmar.

8.2 Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser som drivs av andra parter än företaget. Företagets införande av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inte något stöd för materialet på sådana webbplatser eller någon koppling till deras operatörer. Du erkänner och samtycker till att vi inte ska hållas ansvariga för lagligheten, riktigheten eller olämpliga karaktären av något innehåll, reklam, produkter, tjänster eller information som finns på eller via andra webbplatser eller för driften eller policyn för sådana webbplatser, inte heller för någon förlust eller skada som orsakats eller påstås ha orsakats av användningen av eller tilliten till sådana webbplatser eller sådant innehåll eller annan information.

8.3 Länkar till tredje parts webbplatser på denna webbplats tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du webbplatsen. Om du bestämmer dig för att komma åt någon av de tredje parts webbplatser som är länkade till webbplatsen, gör du det helt på egen risk.

9. VARNING – LÄS:


9.1 Det är möjligt att andra medlemmar eller användare (inklusive obehöriga användare, eller ”hackers”) kan posta eller överföra stötande eller obscent material på Tjänsten och att du ofrivilligt kan exponeras för sådant stötande och obscent material. Det är också möjligt för andra att få personlig information om dig på grund av din användning av Tjänsten, och att mottagaren kan använda sådan information för att trakassera eller skada dig. Webbplatsen är inte ansvarig för användningen av någon personlig information som du kan avslöja på tjänsten. Vänligen välj noga vilken typ av information som du publicerar på tjänsten eller lämnar till andra.

9.2 Webbplatsen förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka materialet som publiceras i något område av Tjänsten. Webbplatsen ska ha rätten men inte skyldigheten att ta bort sådant material som bryter mot, eller påstås bryta mot, lagen eller detta avtal. Oavsett denna rättighet för webbplatsen förblir du ensam ansvarig för innehållet i materialet du publicerar i något område av tjänsten och dina privata e-postmeddelanden. E-postmeddelanden som skickas mellan dig och andra medlemmar som inte är lättillgängliga för allmänheten kommer att behandlas som privata av webbplatsen i den utsträckning som krävs av tillämplig lag och i enlighet med webbplatsens kommersiellt rimliga ansträngningar.

10. ÄGANDE RÄTTIGHETER


10.1 Webbplatsen, dess design, layout, utseende, utseende och grafik och all nödvändig programvara som används i samband med Tjänsterna och Webbplatsen är Bolagets exklusiva egendom.

10.2 Allt innehåll som finns i sponsorannonser eller all information som presenteras för dig via webbplatsen skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller andra äganderätter.

10.3 Om inte annat anges ägs upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till allt material på webbplatsen av [eller licensieras till företaget]. Dessutom kan andra medlemmar publicera upphovsrättsskyddad information, som har upphovsrättsligt skydd oavsett om den identifieras som upphovsrättsskyddad eller inte. Förutom den information som är allmän egendom eller som du har fått tillåtelse för, kommer du inte att kopiera, modifiera, publicera, överföra, distribuera, utföra, visa eller sälja någon sådan proprietär information.

10.4 Genom att publicera information eller innehåll på något område på webbplatsen ger du automatiskt, och du representerar och garanterar att du har rätt att ge, till webbplatsen och andra medlemmar en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, fullt betald, världsomspännande licens för använda, kopiera, utföra, visa och distribuera sådan information och sådant innehåll och för att förbereda härledda verk av, eller införliva sådan information och innehåll i andra verk, samt att bevilja och auktorisera underlicenser av det föregående.

COPYRIGHT POLICY


10.6 Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra medlemmar att göra detsamma. Om du tror att en kopia av ditt arbete finns tillgängligt på webbplatsen utan ditt medgivande eller att ett upphovsrättsintrång på annat sätt har inträffat, vänligen förse oss med följande information:

10.6.1 En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har gjorts intrång;

10.6.2 Detaljer om var det gör intrång på webbplatsen;

10.6.3 Din adress, telefonnummer och e-postadress;

10.6.4 Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att användningen av verket på webbplatsen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren eller någon person som har rätt att agera å deras vägnar eller enligt lag; och

10.6.5 En intyg från dig om att informationen du tillhandahåller om den upphovsrätt som kränkts är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren som har behörighet att agera å deras vägnar.

11. INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV MEDLEMMEN


11.1 Vi kommer att respektera din personliga information och åtar oss att följa all tillämplig dataskyddslagstiftning i Storbritannien och andra jurisdiktioner där vi erbjuder Tjänsten, med förbehåll för webbplatsens sekretesspolicy.

11.2 Den personliga informationen (inklusive känslig personlig information) som du lämnar till oss kommer att lagras på datorn. Du samtycker till att vi använder denna information för att bygga upp en profil av intressen, preferenser och surfmönster och för att tillåta dig att delta i Webbplatstjänsten. Alla medlemmar samtycker också till att upprätthålla och underhålla vår integritetspolicy och villkoren för denna.

12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTI


12.1 Genom att gå in på webbplatsen samtycker du till att företaget eller dess agenter, tjänstemän eller anställda under inga omständigheter kommer att hållas ansvariga eller ansvariga för: allt innehåll som finns på eller utelämnas från webbplatsen; någon persons tillit till sådant innehåll, oavsett om innehållet är fullständigt, aktuellt eller korrekt; eventuella virus eller defekter som kan finnas på webbplatsen.

12.2 Företaget kommer inte att hållas ansvarigt eller ansvarigt för någon skada eller förlust som orsakas till följd av att du gör, eller inte gör, någonting som ett resultat av att du läst, tittat på eller lyssnat på något material, eller någon del av det, på webbplatsen.

12.3 Företaget är inte ansvarigt eller ansvarigt för eventuella felaktigheter, fel (inklusive typografiska fel) eller utelämnanden, eller för de resultat som erhålls från användningen av webbplatsen eller dess innehåll. Webbplatsen TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTEN OCH WEBBPLATSEN I BEFINTLIGT SKICK OCH GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADÄRADE, I NÅGON KOMMUNIKATION MED Webbplatsen ELLER DESS REPRESSENTANTER, ELLER ANNAT SÄTT MED SERVICESPEKTORN. Webbplatsen FRÅSÄGER SIG SÄRSKILT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÄDE. Webbplatsen FRÅSÄR SIG ANSVAR FÖR, OCH INGEN GARANTI GJUDS AVSEENDE, TELEFON ELLER ANNAN TJÄNST, INKLUSIVE TÄCKNING, RÄCKVIDD ELLER NÅGOT AVBROTT I TELEFON ELLER ANNAN TJÄNST.

12.4 De åsikter som uttrycks på webbplatsen återspeglar inte nödvändigtvis företagets åsikter. Allt innehåll, och alla råd som tas emot via webbplatsen, är inte avsedda, och bör inte litas på, för några personliga, professionella, juridiska eller religiösa beslut som du kan tänkas vilja fatta. Istället bör du rådfråga en lämplig professionell för att få specifik rådgivning anpassad till din situation.

12.5 Material på webbplatsen kan vara mottagligt för datakorruption, avlyssning och obehörig ändring som företaget inte tar ansvar för eller ansvar för. Företaget tar inget ansvar eller ansvar för förekomsten av datavirus som finns i något material på webbplatsen, oavsett om det läses, ses, lyssnas på, kopieras, laddas ner, skrivs ut eller nås på annat sätt. Företaget accepterar inte ansvar eller ansvar för eventuella förluster som orsakas till följd av datavirus som finns i något material på webbplatsen.

12.6 Annonser (inklusive bannerannonser och popup-fönster) som visas på webbplatsen innebär inte stöd för de tjänster eller produkter som annonseras. Företaget kommer inte att vara ansvarigt eller ansvarigt för tjänster eller produkter som annonseras och inte heller kommer företaget att vara ansvarigt eller ansvarigt för skador på din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom som ett resultat av att du tittar på eller svarar på annonser (inklusive banner annonser och popup-fönster) som visas på webbplatsen.

12.7 Företaget garanterar inte att webbplatsen kommer att vara kompatibel med all hårdvara och mjukvara som kan komma att användas av dig. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt eller ansvarigt för skador på din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom som ett resultat av din åtkomst till, användning av eller bläddring av något material på webbplatsen.

12.8 Om din användning av material på Webbplatsen leder till behov av service, reparation eller korrigering av utrustning, mjukvara eller data, är du ansvarig för alla kostnader för detta.

12.9 Ingenting i dessa villkor ska utesluta företagets ansvar, som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

12.10 Med förbehåll för klausul 11.9 går du in på webbplatsen helt på egen risk och om du är missnöjd med någon del av webbplatsen, eller med något av dessa användarvillkor, är din enda och exklusiva gottgörelse att sluta använda webbplatsen.

13. BEGRÄNSNING AV ANSVAR


13.1 Webbplatsen ÄR INTE ANSVARIG MOT DIG FÖR NÅGRA indirekta eller följdförluster, skador eller utgifter (inklusive förlust av vinst, affärer eller goodwill) INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV PROGRAM, KOSTNADER FÖR UPPHANDLING AV TJÄNSTER ELLER TJÄNSTAVBROTT SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER WEBBPLATSEN och vi har inget ansvar att betala några pengar till dig som kompensation annat än att återbetala dig det belopp som du betalat för TJÄNSTERNA.

13.2 Dessutom frånsäger sig Webbplatsen allt ansvar, oavsett form av åtgärd, för andra medlemmars eller användares (inklusive obehöriga användare eller ”hackers”) handlingar eller försummelser av tjänsten.

13.3 Vissa jurisdiktioner begränsar tillämpligheten av garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar så att ovanstående garantifriskrivningar och ansvarsbegränsningar kanske inte gäller dig.

13.4 Vi ska inte ha något ansvar gentemot dig för eventuella underlåtenhet att tillhandahålla tjänsterna till dig om det orsakas av någon händelse eller omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, strejker, lockouter och andra industriella tvister, haveri eller system- eller nätverksåtkomst, översvämning, brand, explosion eller olycka.

13.5 Även om vi har begränsat vårt ansvar i denna klausul 12 begränsar ingenting i dessa villkor vårt ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet och ingenting påverkar dina juridiska rättigheter.

14. KLAGOMÅL


14.1 För att lösa ett klagomål angående tjänsten eller webbplatsen bör du kontakta webbplatsens kundsupport genom att använda kontakten för på webbplatsen

15. OGILITET


15.1 Om någon del av detta avtal inte kan verkställas, inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig, kommer verkställbarheten av någon annan del av dessa villkor inte att påverkas.

16. SEKRETESS


16.1 Du bekräftar och samtycker till att vara bunden av villkoren i vår integritetspolicy och webbplatsens villkor.

17. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


17.1 Företaget kan överlåta Avtalet eller lägga ut någon eller alla av sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet på underleverantörer. Du får inte överlåta, överföra, debitera eller på något annat sätt handla med avtalet eller någon av dess rättigheter enligt det utan föregående skriftligt medgivande från webbplatsen.

17.2 Avtalet ska upphöra omedelbart och utan förvarning om du bryter mot någon av Villkoren, med förbehåll för att alla rättigheter och reservationer på webbplatsen ska överleva.

17.3 En person som inte är part i detta avtal har ingen rätt enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 att genomdriva något villkor i detta avtal, men detta påverkar inte någon rättighet eller gottgörelse för en tredje part som existerar eller är tillgänglig separat från den lagen

17.4 Avtalet mellan oss ska styras och tolkas i enlighet med engelsk lag och de engelska domstolarna ska ha jurisdiktion att lösa eventuella tvister mellan oss.

17.5 Dessa villkor tillsammans med våra aktuella webbplatspriser, kontaktuppgifter och integritetspolicy anger hela vårt avtal om leverans av varorna till dig av oss. Ingenting som sägs av någon säljare å våra vägnar ska tolkas som en variation av dessa villkor eller som en auktoriserad representation om arten eller kvaliteten på de varor som vi erbjuder till försäljning. Med undantag för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning har vi inget ansvar för att en sådan representation är osann eller vilseledande.

17.6 Om inte annat uttryckligen anges, kommer Villkoren att fortsätta att upphöra med ditt medlemskap i tjänsten.

17.7 Om någon del av dessa villkor inte kan verkställas, inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig, kommer verkställbarheten av någon annan del av dessa villkor inte att påverkas.

17.8 Medlemmen intygar att Medlemmen har läst och samtycker till att vara bunden av dessa Användarvillkor för Webbplatsen.