Vilkår og betingelser for bruk av appene og nettsidene våre

Nettsted for sosiale nettverk: Vilkår for bruk
OBS: DU MÅ VÆRE MINST 18 ÅR FOR Å REGISTRERE DIG PÅ ELLER BRUKE NOEN NETTSIDER OG MOBILAPP SOM VI PUBLISERER. TILGANG ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER DET INNHOLD AV ENHVER PERSON UNDER 18 ÅR ER STRENGT FORBUDT

Disse vilkårene er utstedt av  isn services («Selskapet»). Vennligst les denne medlemsvilkårsavtalen («Avtalen») nøye. Avtalen fastsetter vilkårene for nettsidetjenestene («tjenestene») leveres til deg av oss og gjelder for hele innholdet på nettstedet under domenenavnet  isn-connect.com  («nettstedet») og for evt. korrespondanse på e-post mellom deg og oss. Vennligst les denne avtalen nøye før du bruker denne nettsiden.

Ved å registrere deg på nettstedet blir du medlem (et «medlem»), og du godtar å være bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen («vilkårene») så lenge du fortsetter å være medlem. Besøkende på nettstedet som ikke registrerer seg som medlem godtar også å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, vennligst ikke registrer deg for nettstedstjenesten eller på annen måte gå inn på eller bruk denne nettsiden.

1. INTRODUKSJON


1.1 Ved å gå inn på en hvilken som helst del av nettstedet, skal du anses å ha akseptert vilkårene i sin helhet. Hvis du ikke godtar disse vilkårene i sin helhet, må du forlate nettstedet umiddelbart.

1.2 Du er ansvarlig for å skaffe deg tilgang til nettstedet, og denne tilgangen kan innebære tredjepartsavgifter (som Internett-leverandør eller sendetidsavgifter). Du er ansvarlig for disse avgiftene. I tillegg må du sørge for og er ansvarlig for alt utstyr som er nødvendig for å få tilgang til nettstedet.

1.3 Selskapet gir ingen garanti for at nettstedet vil være sikkert, kontinuerlig tilgjengelig – uten avbrudd eller forsinkelser – og fullstendig feilfritt 100 % av tiden. Selskapet påtar seg intet ansvar eller ansvar for brudd på sikkerheten, avbrudd eller forsinkelser eller feil som du kan oppleve på nettstedet annet enn det som er angitt i disse vilkårene.

1.4 Tilgang til nettstedet kan suspenderes midlertidig og uten varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold eller reparasjon eller av årsaker utenfor selskapets kontroll.

1.5 Selskapet forbeholder seg retten til å endre eller trekke tilbake, midlertidig eller permanent, nettstedet (eller deler av det) med eller uten varsel og skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer eller tilbaketrekking av nettstedet.

2. VÅRE RETTIGHETER


2.1 Vi forbeholder oss retten til når som helst:

2.1.1 Endre vilkårene og betingelsene i avtalen;

2.1.2 Endre nettstedet, inkludert eliminering eller avslutning av innhold på eller funksjoner på nettstedet; eller

2.1.3 Endre eventuelle medlemsavgifter eller gebyrer for bruk av nettstedet.

2.2. Eventuelle endringer vi gjør vil tre i kraft umiddelbart etter varsel, som vi kan gi ved hjelp av midler inkludert, uten begrensning, publisering på nettstedet eller e-post. Din bruk av nettstedet etter slik varsel vil bli ansett som aksept av endringene. Pass på å gjennomgå denne avtalen med jevne mellomrom for å sikre at du er kjent med den nyeste versjonen. På vår forespørsel godtar du å signere en ikke-elektronisk versjon av denne avtalen.

3. REGISTRERING


3.1 For å bli medlem må du registrere deg hos oss. Når og hvis du registrerer deg for å bli medlem, godtar du å gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv som bedt om av vårt registreringsskjema («Registreringsdata»), og å opprettholde og oppdatere informasjonen din for å holde den nøyaktig, oppdatert og fullstendig . Du godtar at vi kan stole på at registreringsdataene dine er nøyaktige, aktuelle og fullstendige. Du erkjenner at hvis registreringsdataene dine er usanne, unøyaktige, ikke aktuelle eller ufullstendige på noen måte, forbeholder vi oss retten til å si opp denne avtalen og din bruk av nettstedet.

3.2 Når du registrerer deg, vil vi kreve at du oppgir tilstrekkelig informasjon til å indikere at du er minst 18 år gammel. Ved å bli medlem, representerer og garanterer du at du er minst 18 år gammel, som er minimumsalderen for å bli medlem. Vi kan imidlertid ikke garantere at hvert medlem er minst den nødvendige minimumsalderen, og vi aksepterer heller ikke ansvar eller ansvar for innhold, kommunikasjon eller annen bruk eller tilgang til nettstedet av personer under 18 år i strid med disse vilkårene.

3.3 Enten du eller Nettstedet kan si opp medlemskapet ditt når som helst, uansett årsak, med virkning ved å sende skriftlig melding til den andre parten. Alle innbetalte medlemskontingenter kan ikke refunderes. Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å suspendere eller avslutte din tilgang til tjenesten, uten varsel, ved ethvert brudd på denne avtalen fra deg, som er gjort oppmerksom på.

3.4 Ditt medlemskap i tjenesten er for din eneste, personlige bruk. Du kan ikke gi andre tillatelse til å bruke medlemskapet ditt, og du kan ikke tildele eller på annen måte overføre kontoen din til noen annen person eller enhet

4. BRUKERNAVN OG PASSORD.


4.1 Som en del av registreringsprosessen vil du bli bedt om å velge brukernavn og passord. Vi kan nekte å gi et brukernavn som utgir seg for å være noen andre, er eller kan være ulovlig, er eller kan være beskyttet av varemerke- eller annen eiendomsrett, er vulgært eller på annen måte støtende, eller kan forårsake forvirring, slik vi bestemmer etter eget skjønn. Du er ansvarlig for konfidensialiteten og bruken av brukernavnet og passordet ditt og samtykker i å ikke overføre eller videreselge din bruk av eller tilgang til nettstedet til noen tredjepart. Hvis du har grunn til å tro at kontoen din ikke lenger er sikker, må du umiddelbart endre passordet ditt ved å oppdatere kontoinformasjonen din, som er tilgjengelig på ‘MyCrowd’-siden etter at du har logget deg på nettstedets nettside, og umiddelbart varsle oss ved å sende oss en e-post.

5. BETALING


5.1 DENNE NETTSIDEN ER 100 % GRATIS

6. OPPFØRING PÅ NETT


6.1 Som medlem godtar du at:

6.1.1 Du er alene ansvarlig for innholdet eller informasjonen du publiserer eller viser (heretter «poster») på tjenesten, eller overfører til andre medlemmer.

6.1.2 Du vil ikke legge ut på tjenesten, eller overføre til andre medlemmer eller ansatte, noe ærekrenkende, unøyaktig, fornærmende, obskønt, profant, støtende seksuelt orientert, truende, trakasserende, rasistisk støtende eller ulovlig materiale, eller materiale som krenker eller krenker en annen parts rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter og rettigheter til privatliv og publisitet).

6.1.3 Du vil bruke tjenesten på en måte som er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Du vil ikke inkludere telefonnumre, gateadresser, etternavn, URL-er, e-postadresser, støtende referanser eller støtende språk i profilen din, eller konfidensiell informasjon fra en tredjepart, og du vil ikke legge ut fotografier eller andre bilder som inneholder personlig informasjon. Vi forbeholder oss retten, men har ingen forpliktelse, til å avvise profiler, fotografier eller bilder som ikke er i samsvar med følgende forbud:

(a) Du vil ikke utgi deg for noen person eller enhet;

(b) Du vil ikke «forfølge» eller på annen måte trakassere noen person;

(c) Du vil ikke engasjere deg i reklame til, eller oppfordring til, andre medlemmer om å kjøpe eller selge noen produkter eller tjenester gjennom tjenesten. Du vil ikke overføre kjedebrev, spam eller søppelpost til andre medlemmer;

(d) Du vil ikke uttrykke eller antyde at noen uttalelser du kommer med er godkjent av oss, uten vårt spesifikke skriftlige samtykke på forhånd;

(e) Du vil ikke høste eller samle inn personlig informasjon om andre medlemmer, enten for kommersielle formål eller ikke, uten deres uttrykkelige samtykke;

(f) Du vil ikke bruke noen robot, edderkopp, applikasjon for nettstedsøk/henting eller annen manuell eller automatisk enhet eller prosess for å hente, indeksere, «datamine», eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av Nettstedet eller dets innhold;

(g) Du vil ikke legge ut, distribuere eller reprodusere på noen måte noe opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker eller annen eiendomsbeskyttet informasjon uten å ha innhentet forhåndssamtykke fra eieren av slike eiendomsrettigheter;

(h) Du vil ikke fjerne noen merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter på nettstedet;

(i) Du vil ikke forstyrre eller forstyrre tjenestene eller nettstedet eller serverne eller nettverkene som er koblet til tjenestene eller nettstedet;

(j) Du vil ikke legge ut, sende e-post eller på annen måte overføre noe materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;

(k) Du vil ikke forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til informasjon som overføres gjennom tjenesten;

(l) Du vil ikke «ramme» eller «speile» noen del av nettstedet uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning. Du skal heller ikke bruke metatagger eller kode eller andre enheter som inneholder noen referanser til nettstedet eller tjenesten eller nettstedet for å lede noen person til et annet nettsted for noe formål;

(m) Du vil ikke modifisere, tilpasse, underlisensiere, oversette, selge, reversere, dechiffrere, dekompilere eller på annen måte demontere noen del av nettstedet eller programvare som brukes på eller for nettstedet, eller få andre til å gjøre det;

(n) Du er alene ansvarlig for din interaksjon med andre medlemmer. Nettstedet forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse, til å overvåke tvister mellom deg og andre medlemmer;

(o) Vi utelukker ikke noe ansvar for død eller personskade på grunn av vår uaktsomhet.

7. ERSTATNING AV MEDLEMMET


7.1 Du godtar å holde selskapet skadesløs mot alle krav, utgifter og kostnader (inkludert advokatkostnader) som påløper eller lider av oss som et resultat av eller i forbindelse med (i) ditt brudd på denne avtalen; (ii) enhver påstand om at materiale som du sender til oss eller overfører til nettstedet krenker eller på annen måte krenker opphavsretten, varemerke, forretningshemmeligheter eller annen intellektuell eiendom eller andre rettigheter til en tredjepart; og/eller (iii) aktivitetene dine i forbindelse med nettstedet med mindre det er et resultat av at du overholder kravene våre.

8. INNHOLD PÅ NETT


8.1 Meninger, råd, uttalelser, tilbud eller annen informasjon eller innhold som gjøres tilgjengelig gjennom Tjenesten er de fra deres respektive medlemsforfatter og ikke av Nettstedet, og bør ikke stoles på. Slike medlemmer er alene ansvarlige for slikt innhold. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av informasjon om tjenesten og verken vedtar eller godkjenner eller er ansvarlig for nøyaktigheten eller påliteligheten til noen meninger, råd eller uttalelser. Under ingen omstendigheter vil nettstedet være ansvarlig for tap eller skade som følge av noens tillit til informasjon eller annet innhold som er lagt ut på tjenesten eller overført til medlemmer.

8.2 Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder eller ressurser som drives av andre parter enn selskapet. Selskapets inkludering av hyperkoblinger til slike nettsteder innebærer ingen godkjenning av materialet på slike nettsteder eller noen tilknytning til deres operatører. Du erkjenner og godtar at vi ikke skal holdes ansvarlige for lovligheten, nøyaktigheten eller upassende karakter av innhold, reklame, produkter, tjenester eller informasjon som finnes på eller gjennom andre nettsteder eller for driften eller retningslinjene til slike nettsteder, og heller ikke for tap eller skader forårsaket eller påstått å være forårsaket av bruk av eller tillit til slike nettsteder eller slikt innhold eller annen informasjon.

8.3 Lenker til tredjeparts nettsteder på denne nettsiden er gitt utelukkende for din bekvemmelighet. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du nettstedet. Hvis du bestemmer deg for å gå inn på noen av tredjepartsnettsidene som er koblet til nettstedet, gjør du det helt på egen risiko.

9. ADVARSEL – LES:


9.1 Det er mulig at andre medlemmer eller brukere (inkludert uautoriserte brukere, eller «hackere») kan legge ut eller overføre støtende eller uanstendig materiale på tjenesten, og at du kan bli ufrivillig utsatt for slikt støtende og uanstendig materiale. Det er også mulig for andre å innhente personopplysninger om deg på grunn av din bruk av Tjenesten, og at mottakeren kan bruke slik informasjon til å trakassere eller skade deg. Nettstedet er ikke ansvarlig for bruken av personlig informasjon som du måtte avsløre på tjenesten. Vennligst velg nøye hvilken type informasjon du legger ut på tjenesten eller gir ut til andre.

9.2 Nettstedet forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse, til å overvåke materialet som legges ut i alle områder av tjenesten. Nettstedet skal ha rett, men ikke plikt, til å fjerne slikt materiale som bryter, eller påstås å bryte, loven eller denne avtalen. Til tross for denne rettigheten til nettstedet, forblir du eneansvarlig for innholdet i materialet du legger ut i ethvert område av tjenesten og dine private e-postmeldinger. E-poster sendt mellom deg og andre medlemmer som ikke er lett tilgjengelig for allmennheten vil bli behandlet som private av nettstedet i den grad det kreves av gjeldende lov og i henhold til den kommersielt rimelige innsatsen til nettstedet.

10. EIENDOMSRETTIGHETER


10.1 Nettstedet, dets design, layout, utseende, utseende og grafikk og all nødvendig programvare som brukes i forbindelse med Tjenestene og Nettstedet er selskapets eksklusive eiendom.

10.2 Alt innhold i sponsorannonser eller informasjon som presenteres for deg gjennom nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter.

10.3 Med mindre annet er oppgitt, eies opphavsretten og andre immaterielle rettigheter til alt materiale på nettstedet av [eller lisensiert til selskapet]. I tillegg kan andre medlemmer legge ut opphavsrettsbeskyttet informasjon, som har opphavsrettslig beskyttelse uansett om den er identifisert som opphavsrettsbeskyttet eller ikke. Bortsett fra den informasjonen som er i det offentlige domene eller som du har fått tillatelse til, vil du ikke kopiere, modifisere, publisere, overføre, distribuere, fremføre, vise eller selge slik proprietær informasjon.

10.4 Ved å legge ut informasjon eller innhold til et hvilket som helst område av nettstedet, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi, til nettstedet og andre medlemmer en ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, fullt betalt, verdensomspennende lisens til bruke, kopiere, fremføre, vise og distribuere slik informasjon og innhold og for å forberede avledede verk av, eller inkorporere i andre verk, slik informasjon og innhold, og for å gi og godkjenne underlisenser av det foregående.

COPYRIGHT POLITIK


10.6 Vi respekterer andres intellektuelle eiendom, og vi ber våre medlemmer om å gjøre det samme. Hvis du tror at en kopi av arbeidet ditt er tilgjengelig på nettstedet uten ditt samtykke eller at det på annen måte har skjedd et brudd på opphavsretten, vennligst gi oss følgende informasjon:

10.6.1 En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder har blitt krenket;

10.6.2 Detaljer om hvor det krenkende materialet befinner seg på nettstedet;

10.6.3 Din adresse, telefonnummer og e-postadresse;

10.6.4 En erklæring fra deg om at du i god tro tror at bruken av verket på nettstedet ikke er autorisert av opphavsrettseieren eller noen person som har rett til å handle på deres vegne eller ved lov; og

10.6.5 En erklæring utført av deg om at informasjonen du oppgir angående den krenkede opphavsretten er nøyaktig og at du er opphavsrettseieren autorisert til å handle på deres vegne.

11. INFORMASJON LEVERT AV MEDLEMMET


11.1 Vi vil respektere din personlige informasjon og forplikte oss til å overholde all gjeldende databeskyttelseslovgivning i Storbritannia og andre jurisdiksjoner der vi tilbyr tjenesten, underlagt personvernreglene til nettstedet.

11.2 Personopplysningene (inkludert sensitive personopplysninger) du oppgir til oss vil bli lagret på datamaskinen. Du samtykker til at vi bruker denne informasjonen til å bygge opp en profil av interesser, preferanser og nettlesingsmønstre og for å la deg delta i Nettsidetjenesten. Alle medlemmer samtykker også i å opprettholde og vedlikeholde våre retningslinjer for personvern og vilkårene og betingelsene for disse.

12. FRASKRIVELSE AV GARANTI


12.1 Ved å gå inn på nettstedet godtar du at selskapet eller dets agenter, offiserer eller ansatte ikke under noen omstendighet vil bli holdt ansvarlige eller ansvarlige for: innhold på eller utelatt fra nettstedet; enhver persons tillit til slikt innhold, uansett om innholdet er fullstendig, oppdatert eller korrekt; eventuelle virus eller defekter som kan finnes på nettstedet.

12.2 Selskapet vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig for noen skade eller tap forårsaket som et resultat av at du gjør, eller ikke gjør, noe som et resultat av å lese, se eller lytte til noe materiale, eller noen del av det, på nettstedet.

12.3 Selskapet er ikke ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil (inkludert typografiske feil) eller utelatelser, eller for resultatene oppnådd fra bruken av nettstedet eller innholdet. Nettstedet LEVERER TJENESTEN OG NETTSTEDET PÅ ET «SOM DEN ER» BASIS OG GIR INGEN GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTE ELLER LOVBESTEDTE, I NOEN KOMMUNIKASJON MED Nettstedet ELLER DETS REPRESENTANTER, ELLER PÅ ANNEN MÅTE MED SERVICESPEKTOREN. Nettstedet FRASKRIVER SEG SPESIFIKKE ALLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. Nettstedet FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR, OG INGEN GARANTI GES MED HENSYN TIL, TELEFON ELLER ANDRE TJENESTER, INKLUDERT DEKNING, REKKEVIDDE ELLER NOEN AVBRUDD I TELEFON ELLER ANNEN TJENESTER.

12.4 Synspunktene som uttrykkes på nettstedet gjenspeiler ikke nødvendigvis selskapets synspunkter. Alt innhold, og alle råd mottatt via nettstedet, er ikke ment, og bør ikke stoles på, for noen personlige, profesjonelle, juridiske eller religiøse avgjørelser du måtte ønske å ta. I stedet bør du konsultere en passende fagperson for å få spesifikke råd tilpasset din situasjon.

12.5 Materiale på nettstedet kan være utsatt for datakorrupsjon, avskjæring og uautoriserte endringer som selskapet ikke påtar seg ansvar eller ansvar for. Selskapet påtar seg ikke ansvar eller ansvar for tilstedeværelsen av datavirus i noe materiale på nettstedet, enten det er lest, sett, lyttet til, kopiert, lastet ned, skrevet ut eller aksessert på annen måte. Selskapet påtar seg ikke ansvar eller ansvar for eventuelle tap forårsaket som følge av datavirus som finnes i noe materiale på nettstedet.

12.6 Annonser (inkludert bannerannonser og popup-vinduer) på nettstedet innebærer ikke godkjenning av tjenestene eller produktene som annonseres. Selskapet vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig for tjenester eller produkter som annonseres, og selskapet vil heller ikke være ansvarlig eller ansvarlig for skade på datautstyr, programvare, data eller annen eiendom som et resultat av at du ser på eller svarer på annonser (inkludert bannere). annonser og popup-vinduer) på nettstedet.

12.7 Selskapet garanterer ikke at nettstedet vil være kompatibelt med all maskinvare og programvare som kan brukes av deg. Selskapet vil ikke holdes ansvarlig eller ansvarlig for skade på datautstyr, programvare, data eller annen eiendom som følge av din tilgang til, bruk av eller surfing av noe materiale på nettstedet.

12.8 Hvis din bruk av materiale på nettstedet resulterer i behov for service, reparasjon eller korrigering av utstyr, programvare eller data, er du ansvarlig for alle kostnader ved dette.

12.9 Ingenting i disse vilkårene skal utelukke selskapets ansvar, som ikke kan ekskluderes eller begrenses under gjeldende lov.

12.10 I henhold til punkt 11.9 går du inn på nettstedet helt på egen risiko, og hvis du er misfornøyd med noen del av nettstedet, eller med noen av disse vilkårene for bruk, er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel å slutte å bruke nettstedet.

13. ANSVARSBEGRENSNING


13.1 Nettstedet ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR DEG FOR NOEN indirekte tap, skader eller utgifter (inkludert tap av fortjeneste, virksomhet eller goodwill) INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV DATA, TAP AV PROGRAMMER, KOSTNADER VED ANSKAFF AV TJENESTER ELLER TJENESTEAVBRUDD SOM OPPSTÅR AV BRUK AV ELLER MANGLENDE Å BRUKE TJENESTEN ELLER NETTSTEDET, og vi skal ikke ha noe ansvar for å betale penger til deg som kompensasjon annet enn å refundere deg beløpet du har betalt for TJENESTERNE.

13.2 I tillegg fraskriver nettstedet seg alt ansvar, uavhengig av handlingsform, for handlinger eller unnlatelser fra andre medlemmer eller brukere (inkludert uautoriserte brukere, eller «hackere») av tjenesten.

13.3 Enkelte jurisdiksjoner begrenser anvendelsen av garantifraskrivelser og ansvarsbegrensninger, slik at garantifraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ovenfor kanskje ikke gjelder deg.

13.4 Vi skal ikke ha noe ansvar overfor deg for unnlatelse av å levere tjenestene til deg hvis det er forårsaket av en hendelse eller omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, streik, lockout og andre industrielle tvister, sammenbrudd eller systemer eller nettverkstilgang, flom, brann, eksplosjon eller ulykke.

13.5 Selv om vi har begrenset vårt ansvar i denne paragraf 12, begrenser ingenting i disse vilkårene vårt ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, og ingenting påvirker dine juridiske rettigheter.

14. KLAGER


14.1 For å løse en klage angående tjenesten eller nettstedet, bør du kontakte nettstedets kundestøtte ved å bruke kontakten for på nettstedet

15. UGYLDIGHET


15.1 Hvis noen del av denne avtalen ikke kan håndheves, inkludert eventuelle bestemmelser der vi utelukker vårt ansvar overfor deg, vil ikke håndhevelsen av andre deler av disse betingelsene bli påvirket.

16. PERSONVERN


16.1 Du erkjenner og godtar å være bundet av vilkårene i vår personvernerklæring og nettstedets vilkår og betingelser.

17. GENERELLE BESTEMMELSER


17.1 Selskapet kan overdra avtalen eller underleverandører noen eller alle sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen. Du kan ikke tildele, overføre, belaste eller behandle avtalen på noen annen måte eller noen av dens rettigheter under den uten skriftlig forhåndssamtykke fra nettstedet.

17.2 Avtalen skal avsluttes umiddelbart og uten varsel hvis du bryter noen av vilkårene, med forbehold om at alle rettigheter og forbehold på nettstedet overlever.

17.3 En person som ikke er en part i denne avtalen har ingen rett i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til å håndheve noen vilkår i denne avtalen, men dette påvirker ikke noen rettigheter eller rettsmidler til en tredjepart som eksisterer eller er tilgjengelig utenom fra den loven

17.4 Kontrakten mellom oss skal styres og tolkes i samsvar med engelsk lov, og de engelske domstolene skal ha jurisdiksjon til å løse eventuelle tvister mellom oss.

17.5 Disse vilkårene sammen med våre gjeldende nettsidepriser, kontaktdetaljer og personvernerklæringer angir hele avtalen vår knyttet til levering av varene til deg av oss. Ingenting som er sagt av noen selgere på våre vegne, skal forstås som en variant av disse vilkårene og betingelsene eller som en autorisert representasjon om arten eller kvaliteten på varer som tilbys for salg av oss. Bortsett fra svindel eller uredelig uriktig fremstilling, skal vi ikke ha noe ansvar for at slike representasjoner er usanne eller villedende.

17.6 Med mindre annet er eksplisitt angitt, vil vilkårene fortsette med oppsigelsen av ditt medlemskap i tjenesten.

17.7 Hvis noen del av disse vilkårene og betingelsene ikke kan håndheves, inkludert eventuelle bestemmelser der vi utelukker vårt ansvar overfor deg, vil ikke håndhevelsen av andre deler av disse betingelsene bli påvirket.

17.8 Medlemmet bekrefter at Medlemmet har lest og godtar å være bundet av disse Nettstedets medlemsvilkår og -betingelser.