Vilkår og betingelser for brug af vores apps og websteder

Social Networking Site: Vilkår for brug
OBS: DU SKAL VÆRE MINDST 18 ÅR FOR AT REGISTRERE DIG PÅ ELLER BRUGE NOGLE SOCIAL NETVÆRKSWEBSITES OG MOBILAPP, SOM VI UDGIVER. ADGANG ELLER BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER DET INDHOLD AF ENHVER PERSON UNDER 18 ÅR ER STRENGT FORBUDT

Disse vilkår er udstedt af  isn-services  (“Virksomheden”). Læs venligst denne aftale om medlemsvilkår og -betingelser (“aftalen”) omhyggeligt. Aftalen fastlægger de vilkår, hvorunder webstedstjenesterne (“tjenesterne”) leveres til dig af os og gælder for hele indholdet på webstedet under domænenavnet  isn-connect.com  (“hjemmesiden”) og for evt. korrespondance via e-mail mellem dig og os. Læs venligst denne aftale omhyggeligt, før du bruger denne hjemmeside.

Ved at registrere dig på webstedet bliver du medlem (et “medlem”), og du accepterer at være bundet af vilkårene og betingelserne i denne aftale (“Betingelserne”), så længe du fortsætter med at være medlem. Besøgende på webstedet, der ikke registrerer sig som medlem, accepterer også at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du ikke tilmelde dig webstedstjenesten eller på anden måde få adgang til eller bruge denne hjemmeside.

1. INTRODUKTION


1.1 Ved at tilgå enhver del af webstedet, anses du for at have accepteret vilkårene fuldt ud. Hvis du ikke accepterer disse vilkår fuldt ud, skal du forlade webstedet med det samme.

1.2 Du er ansvarlig for at få adgang til webstedet, og denne adgang kan involvere tredjepartsgebyrer (såsom internetudbyder eller taletidsafgifter). Du er ansvarlig for disse gebyrer. Derudover skal du levere og er ansvarlig for alt udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til webstedet.

1.3 Virksomheden giver ingen garanti for, at hjemmesiden vil være sikker, løbende tilgængelig – uden afbrydelse eller forsinkelse – og fuldstændig fejlfri 100 % af tiden. Virksomheden påtager sig intet ansvar eller ansvar for eventuelle brud på sikkerheden, afbrydelser eller forsinkelser eller fejl, som du måtte opleve på hjemmesiden, bortset fra som angivet i disse vilkår.

1.4 Adgang til hjemmesiden kan suspenderes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller reparation eller af årsager uden for virksomhedens kontrol.

1.5 Virksomheden forbeholder sig retten til midlertidigt eller permanent at ændre eller trække hjemmesiden (eller enhver del af den) med eller uden varsel og er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring eller tilbagetrækning af hjemmesiden.

2. VORES RETTIGHEDER


2.1 Vi forbeholder os retten til til enhver tid at:

2.1.1 Ændre vilkår og betingelser i Aftalen;

2.1.2 Ændre hjemmesiden, herunder eliminering eller afbrydelse af indhold på eller funktioner på hjemmesiden; eller

2.1.3 Ændre eventuelle medlemsgebyrer eller gebyrer for brug af hjemmesiden.

2.2. Eventuelle ændringer, vi foretager, træder i kraft med det samme efter varsel, som vi kan give ved hjælp af midler, herunder, uden begrænsning, opslag på webstedet eller e-mail. Din brug af hjemmesiden efter en sådan meddelelse vil blive betragtet som accept af ændringerne. Sørg for at gennemgå denne aftale med jævne mellemrum for at sikre, at du er fortrolig med den nyeste version. På vores anmodning accepterer du at underskrive en ikke-elektronisk version af denne aftale.

3. TILMELDING


3.1 For at blive medlem skal du registrere dig hos os. Når og hvis du registrerer dig for at blive medlem, accepterer du at give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv som anmodet om af vores registreringsformular (“Registreringsdata”) og at vedligeholde og opdatere dine oplysninger for at holde dem nøjagtige, aktuelle og fuldstændige . Du accepterer, at vi kan stole på dine registreringsdata som nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Du anerkender, at hvis dine registreringsdata er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige på nogen måde, forbeholder vi os retten til at opsige denne aftale og din brug af webstedet.

3.2 Når du registrerer dig, vil vi kræve, at du giver tilstrækkelige oplysninger til at angive, at du er mindst 18 år gammel. Ved at blive medlem repræsenterer og garanterer du, at du er mindst 18 år gammel, hvilket er den mindste krævede alder for at blive medlem. Vi kan dog ikke garantere, at hvert medlem mindst er den krævede minimumsalder, og vi påtager os heller ikke ansvar eller ansvar for indhold, kommunikation eller anden brug af eller adgang til hjemmesiden af ​​personer under 18 år i strid med disse vilkår.

3.3 Enten du eller webstedet kan opsige dit medlemskab til enhver tid, uanset årsag, med virkning fra afsendelse af skriftlig meddelelse til den anden part. Alle betalte medlemskontingenter kan ikke refunderes. Vi forbeholder os retten til øjeblikkeligt at suspendere eller afslutte din adgang til Tjenesten, uden varsel, ved ethvert brud på denne Aftale af dig, som er gjort opmærksom på.

3.4 Dit medlemskab af tjenesten er udelukkende til dit personlige brug. Du må ikke give andre tilladelse til at bruge dit medlemskab, og du må ikke tildele eller på anden måde overføre din konto til nogen anden person eller enhed

4. BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE.


4.1 Som en del af registreringsprocessen vil du blive bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode. Vi kan nægte at give et brugernavn, der efterligner en anden, er eller kan være ulovligt, er eller kan være beskyttet af varemærke- eller anden ejendomsretslovgivning, er vulgært eller på anden måde stødende eller kan forårsage forvirring, som vi bestemmer efter vores skøn. Du er ansvarlig for fortroligheden og brugen af ​​dit brugernavn og din adgangskode og accepterer ikke at overføre eller videresælge din brug af eller adgang til hjemmesiden til nogen tredjepart. Hvis du har grund til at tro, at din konto ikke længere er sikker, skal du omgående ændre din adgangskode ved at opdatere dine kontooplysninger, som er tilgængelige på ‘MyCrowd’-siden efter at have logget på webstedets websted, og straks underrette os ved at sende os en e-mail.

5. BETALING


5.1 DENNE WEBSTED ER 100 % GRATIS

6. ONLINE ADFÆRD


6.1 Som medlem accepterer du at:

6.1.1 Du er eneansvarlig for det indhold eller den information, du udgiver eller viser (i det følgende “opslår”) på Tjenesten eller overfører til andre medlemmer.

6.1.2 Du må ikke sende noget ærekrænkende, unøjagtigt, krænkende, obskønt, profant, stødende seksuelt orienteret, truende, chikanerende, racemæssigt krænkende eller ulovligt materiale eller noget materiale, der krænker, på tjenesten eller overføre til andre medlemmer eller medarbejdere. eller krænker en anden parts rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder og rettigheder til privatliv og offentlighed).

6.1.3 Du vil bruge Tjenesten på en måde, der er i overensstemmelse med alle gældende love og regler. Du vil ikke inkludere telefonnumre, gadeadresser, efternavne, URL’er, e-mailadresser, stødende referencer eller stødende sprog i din profil, eller nogen fortrolige oplysninger fra tredjemand, og du vil ikke poste nogen fotografier eller andre billeder, der indeholder personlige Information. Vi forbeholder os retten til, men har ingen forpligtelse, til at afvise profiler, fotografier eller billeder, der ikke overholder følgende forbud:

(a) Du vil ikke efterligne nogen person eller enhed;

(b) Du vil ikke “stalke” eller på anden måde chikanere nogen person;

(c) Du vil ikke deltage i annoncering til eller opfordring til andre medlemmer om at købe eller sælge produkter eller tjenester gennem tjenesten. Du vil ikke sende kædebreve, spam eller uønsket e-mail til andre medlemmer;

(d) Du vil ikke udtrykke eller antyde, at nogen udtalelser, du fremsætter, er godkendt af os, uden vores specifikke forudgående skriftlige samtykke;

(e) Du vil ikke høste eller indsamle personlige oplysninger om andre medlemmer, uanset om det er til kommercielle formål eller ej, uden deres udtrykkelige samtykke;

(f) Du må ikke bruge nogen robot, edderkop, webstedssøgning/-hentningsapplikation eller anden manuel eller automatisk enhed eller proces til at hente, indeksere, “datamine” eller på nogen måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af Hjemmesiden eller dens indhold;

(g) Du må ikke poste, distribuere eller reproducere på nogen måde noget ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller anden ejendomsretlig information uden at have indhentet forudgående samtykke fra ejeren af ​​sådanne ejendomsrettigheder;

(h) Du vil ikke fjerne nogen meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder indeholdt på webstedet;

(i) Du vil ikke forstyrre eller forstyrre Tjenesterne eller Hjemmesiden eller de servere eller netværk, der er forbundet til Tjenesterne eller Hjemmesiden;

(j) Du må ikke sende, e-maile eller på anden måde overføre noget materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr;

(k) Du vil ikke forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af ​​enhver information, der transmitteres gennem Tjenesten;

(l) Du vil ikke “frame” eller “spejle” nogen del af hjemmesiden uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Du må heller ikke bruge metatags eller kode eller andre enheder, der indeholder nogen henvisning til webstedet eller tjenesten eller webstedet for at dirigere nogen person til et andet websted til noget formål;

(m) Du må ikke ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, reverse engineering, dechifrere, dekompilere eller på anden måde adskille nogen del af webstedet eller nogen software, der bruges på eller til webstedet, eller få andre til at gøre det;

(n) Du er alene ansvarlig for dine interaktioner med andre medlemmer. Hjemmesiden forbeholder sig retten, men har ingen forpligtelse, til at overvåge tvister mellem dig og andre medlemmer;

(o) Vi udelukker ikke noget ansvar for dødsfald eller personskade på grund af vores uagtsomhed.

7. ERSTATNING AF MEDLEMMET


7.1 Du accepterer at holde virksomheden skadesløs for alle krav, udgifter og omkostninger (inklusive sagsomkostninger), som er påført eller pådraget os som følge af eller i forbindelse med (i) dit brud på denne aftale; (ii) enhver påstand om, at materiale, som du indsender til os eller overfører til webstedet, krænker eller på anden måde krænker ophavsretten, varemærket, forretningshemmeligheden eller anden intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder tilhørende en tredjepart; og/eller (iii) dine aktiviteter i forbindelse med webstedet, medmindre det er et resultat af din overholdelse af vores krav.

8. ONLINE INDHOLD


8.1 Meninger, råd, erklæringer, tilbud eller anden information eller indhold, der stilles til rådighed via tjenesten, er dem fra deres respektive medlems-forfatter og ikke af webstedet og bør ikke stoles på. Sådanne medlemmer er alene ansvarlige for sådant indhold. Vi garanterer ikke nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af ​​nogen information om tjenesten og hverken vedtager eller godkender eller er ansvarlige for nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​nogen udtalelser, råd eller udtalelser. Hjemmesiden vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab eller skade som følge af nogens tillid til information eller andet indhold, der er offentliggjort på tjenesten eller overført til medlemmer.

8.2 Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider eller ressourcer, der drives af andre parter end virksomheden. Virksomhedens medtagelse af hyperlinks til sådanne hjemmesider indebærer ikke nogen godkendelse af materialet på sådanne hjemmesider eller nogen forbindelse med deres operatører. Du anerkender og accepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlige for lovligheden, nøjagtigheden eller upassende karakter af indhold, reklamer, produkter, tjenester eller informationer, der er placeret på eller gennem andre websteder eller for driften eller politikken af ​​sådanne websteder, eller for ethvert tab eller skade forårsaget eller påstået at være forårsaget af brugen af ​​eller tilliden til sådanne websteder eller sådant indhold eller anden information.

8.3 Links til tredjepartswebsteder på denne hjemmeside er udelukkende tilvejebragt for din bekvemmelighed. Hvis du bruger disse links, forlader du hjemmesiden. Hvis du beslutter dig for at få adgang til nogen af ​​de tredjepartswebsteder, der er linket til webstedet, gør du det helt på egen risiko.

9. ADVARSEL – LÆS VENLIGST:


9.1 Det er muligt, at andre medlemmer eller brugere (inklusive uautoriserede brugere eller “hackere”) kan poste eller transmittere stødende eller obskønt materiale på Tjenesten, og at du ufrivilligt kan blive udsat for sådanne stødende og obskøne materialer. Det er også muligt for andre at få personlige oplysninger om dig på grund af din brug af Tjenesten, og at modtageren kan bruge sådanne oplysninger til at chikanere eller skade dig. Hjemmesiden er ikke ansvarlig for brugen af ​​personlige oplysninger, som du måtte afsløre på tjenesten. Vælg venligst omhyggeligt den type information, du poster på Tjenesten eller videregiver til andre.

9.2 Hjemmesiden forbeholder sig retten til, men har ingen forpligtelse, til at overvåge de materialer, der er opslået i ethvert område af Tjenesten. Hjemmesiden har ret, men ikke pligt til at fjerne sådant materiale, der overtræder eller påstås at overtræde loven eller denne aftale. Uanset denne ret til webstedet, forbliver du eneansvarlig for indholdet af de materialer, du sender i ethvert område af tjenesten og dine private e-mail-beskeder. E-mails sendt mellem dig og andre medlemmer, som ikke er let tilgængelige for offentligheden, vil blive behandlet som private af webstedet i det omfang, det kræves af gældende lovgivning og i henhold til webstedets kommercielt rimelige indsats.

10. EJENDOMSRET


10.1 Hjemmesiden, dens design, layout, udseende, udseende og grafik og al nødvendig software, der bruges i forbindelse med Tjenesterne og Hjemmesiden, er virksomhedens eksklusive ejendom.

10.2 Ethvert indhold indeholdt i sponsorannoncer eller enhver information, der præsenteres for dig via webstedet, er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder.

10.3 Medmindre andet er angivet, er ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på hjemmesiden ejet af [eller licenseret til virksomheden]. Derudover kan andre medlemmer poste ophavsretligt beskyttet information, som har copyright-beskyttelse, uanset om den er identificeret som ophavsretsbeskyttet eller ej. Bortset fra de oplysninger, som er i det offentlige domæne, eller som du har fået tilladelse til, må du ikke kopiere, ændre, offentliggøre, transmittere, distribuere, udføre, vise eller sælge sådanne proprietære oplysninger.

10.4 Ved at offentliggøre information eller indhold til et hvilket som helst område af webstedet giver du automatisk, og du erklærer og garanterer, at du har ret til at give webstedet og andre medlemmer en uigenkaldelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, verdensomspændende licens til bruge, kopiere, udføre, vise og distribuere sådan information og indhold og til at forberede afledte værker af, eller inkorporere sådanne oplysninger og indhold i andre værker, og til at give og godkende underlicenser til det foregående.

OPHAVSRETSPOLITIK


10.6 Vi respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi beder vores medlemmer om at gøre det samme. Hvis du mener, at en kopi af dit arbejde er tilgængelig på webstedet uden dit samtykke, eller at der på anden måde er sket en krænkelse af ophavsretten, bedes du give os følgende oplysninger:

10.6.1 En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket;

10.6.2 Detaljer om, hvor det krænkende materiale er placeret på webstedet;

10.6.3 Din adresse, telefonnummer og e-mailadresse;

10.6.4 En erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at brugen af ​​værket på webstedet ikke er autoriseret af ejeren af ​​ophavsretten eller nogen person, der er berettiget til at handle på deres vegne eller ved lov; og

10.6.5 En erklæring udført af dig om, at de oplysninger, du giver vedrørende den krænkede ophavsret, er nøjagtige, og at du er ophavsretsejeren, der er autoriseret til at handle på deres vegne.

11. OPLYSNINGER LEVERET AF MEDLEM


11.1 Vi respekterer dine personlige oplysninger og forpligter os til at overholde al gældende databeskyttelseslovgivning i Storbritannien og andre jurisdiktioner, hvor vi tilbyder tjenesten, underlagt webstedets privatlivspolitik.

11.2 De personlige oplysninger (herunder følsomme personlige oplysninger), du giver os, vil blive gemt på computer. Du giver samtykke til, at vi bruger disse oplysninger til at opbygge en profil af interesser, præferencer og browsingmønstre og for at give dig mulighed for at deltage i webstedstjenesten. Alle medlemmer accepterer også at opretholde og vedligeholde vores privatlivspolitik og vilkårene og betingelserne herfor.

12. FRASKRIVELSE AF GARANTI


12.1 Ved at gå ind på webstedet accepterer du, at selskabet eller dets agenter, embedsmænd eller medarbejdere under ingen omstændigheder vil blive holdt ansvarlige eller ansvarlige for: ethvert indhold indeholdt på eller udeladt fra webstedet; enhver persons tillid til et sådant indhold, uanset om indholdet er komplet, aktuelt eller korrekt; eventuelle vira eller defekter, der kan findes på hjemmesiden.

12.2 Virksomheden vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig for nogen skade eller tab forårsaget som følge af, at du gør eller ikke gør noget som følge af læsning, visning eller lytning til noget materiale eller nogen del af det på hjemmesiden.

12.3 Virksomheden er ikke ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl (herunder typografiske fejl) eller udeladelser eller for resultater opnået ved brugen af ​​hjemmesiden eller dens indhold. Hjemmesiden LEVERER TJENESTEN OG WEBSTEDET PÅ ET “SOM DET ER”-BASIS OG GIVER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER LOVBESTEMMET, I NOGEN KOMMUNIKATION MED Hjemmesiden ELLER DETES REPRÆSENTANTER, ELLER PÅ ANDEN MÅDE MED SERVICESPEKTOREN. Websitet FRASKRIVER SIG SPECIFIKKE ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. Hjemmesiden FRASKRIVER SIG ANSVAR FOR, OG DER GES INGEN GARANTI MED HENSYN TIL TELEFON ELLER ANDEN SERVICE, INKLUSIVE DÆKNING, RÆKKEVIDDE ELLER NOGEN AFBRYDELSE I TELEFON ELLER ANDEN SERVICE.

12.4 Synspunkterne på hjemmesiden afspejler ikke nødvendigvis virksomhedens synspunkter. Alt indhold og enhver rådgivning modtaget via hjemmesiden er ikke beregnet til, og bør ikke stoles på, til personlige, professionelle, juridiske eller religiøse beslutninger, du måtte ønske at træffe. I stedet bør du konsultere en passende professionel for at få specifik rådgivning, der er skræddersyet til din situation.

12.5 Materiale på hjemmesiden kan være modtagelig for datakorruption, aflytning og uautoriseret ændring, som virksomheden ikke påtager sig ansvar eller ansvar for. Virksomheden påtager sig ikke ansvar eller ansvar for tilstedeværelsen af ​​computervirus indeholdt i noget materiale på hjemmesiden, uanset om det læses, ses, lyttes til, kopieres, downloades, udskrives eller tilgås på anden måde. Virksomheden påtager sig ikke ansvar eller ansvar for tab forårsaget som følge af computervirus indeholdt i noget materiale på hjemmesiden.

12.6 Annoncer (herunder bannerreklamer og pop-ups) på hjemmesiden indebærer ikke godkendelse af de tjenester eller produkter, der annonceres for. Virksomheden er ikke ansvarlig for tjenester eller produkter, der annonceres for, og virksomheden vil heller ikke være ansvarlig for skader på dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom som følge af din visning eller besvarelse af reklamer (inklusive bannere) annoncer og pop-ups) på webstedet.

12.7 Virksomheden garanterer ikke, at hjemmesiden vil være kompatibel med al hardware og software, som måtte blive brugt af dig. Virksomheden vil ikke holdes ansvarlig eller ansvarlig for skader på dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom som følge af din adgang til, brug af eller gennemsyn af noget materiale på hjemmesiden.

12.8 Hvis din brug af materiale på hjemmesiden resulterer i behov for servicering, reparation eller korrektion af udstyr, software eller data, er du ansvarlig for alle omkostninger hertil.

12.9 Intet i disse vilkår skal udelukke virksomhedens ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

12.10 I henhold til paragraf 11.9 går du ind på hjemmesiden helt på egen risiko, og hvis du er utilfreds med nogen del af hjemmesiden eller med nogen af ​​disse vilkår for brug, er dit eneste og eksklusive middel at stoppe med at bruge hjemmesiden.

13. BEGRÆNSNING AF ANSVAR


13.1 Hjemmesiden ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR NOGET indirekte tab, skade eller udgifter (herunder tab af fortjeneste, forretning eller goodwill), INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF DATA, TAB AF PROGRAMMER, OMKOSTNINGER VED INDKOB AF TJENESTER ELLER TJENESTEAFBRYDELSE SOM OPSTÅR AF BRUG AF ELLER MANGLENDE AT BRUGE TJENESTEN ELLER WEBSTEDET, og vi har intet ansvar for at betale nogen penge til dig som kompensation udover at refundere dig det beløb, du har betalt for TJENESTERNE.

13.2 Derudover fraskriver hjemmesiden sig ethvert ansvar, uanset handlingsformen, for andre medlemmers eller brugeres handlinger eller undladelser (herunder uautoriserede brugere eller “hackere”) af tjenesten.

13.3 Visse jurisdiktioner begrænser anvendeligheden af ​​garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, så ovenstående garantifraskrivelser og ansvarsbegrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

13.4 Vi har intet ansvar over for dig for manglende levering af Tjenesterne til dig, hvis det er forårsaget af en hændelse eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder, uden begrænsning, strejker, lockouts og andre industrielle konflikter, nedbrud eller systemer eller netværksadgang, oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke.

13.5 Selvom vi har begrænset vores ansvar i denne paragraf 12, begrænser intet i disse vilkår vores ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed, og intet påvirker dine juridiske rettigheder.

14. KLAGER


14.1 For at løse en klage vedrørende tjenesten eller webstedet, skal du kontakte webstedets kundesupport ved at bruge kontakten for på webstedet

15. UGYLDIGHED


15.1 Hvis nogen del af denne aftale ikke kan håndhæves, herunder enhver bestemmelse, hvori vi udelukker vores ansvar over for dig, vil håndhævelsen af ​​enhver anden del af disse betingelser ikke blive påvirket.

16. FORTROLIGHED


16.1 Du anerkender og accepterer at være bundet af vilkårene i vores privatlivspolitik og hjemmesidens vilkår og betingelser.

17. ALMINDELIGE BESTEMMELSER


17.1 Virksomheden kan overdrage Aftalen eller underentreprise nogen eller alle dens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen. Du må ikke tildele, overføre, debitere eller på anden måde handle med aftalen eller nogen af ​​dens rettigheder i henhold til den uden forudgående skriftligt samtykke fra webstedet.

17.2 Aftalen ophører øjeblikkeligt og uden varsel, hvis du bryder nogen af ​​vilkårene, med forbehold for, at alle rettigheder og forbehold på webstedet overlever.

17.3 En person, der ikke er en part i denne aftale, har ingen ret i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til at håndhæve nogen vilkår i denne aftale, men dette påvirker ikke nogen ret eller beføjelse for en tredjepart, som eksisterer eller er tilgængelig separat fra den lov

17.4 Kontrakten mellem os skal styres og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov, og de engelske domstole skal have jurisdiktion til at løse eventuelle tvister mellem os.

17.5 Disse vilkår angiver sammen med vores aktuelle hjemmesidepriser, kontaktoplysninger og privatlivspolitik hele vores aftale vedrørende levering af varerne til dig af os. Intet sagt af nogen sælgere på vores vegne bør forstås som en variation af disse vilkår og betingelser eller som en autoriseret repræsentation om arten eller kvaliteten af ​​varer, der udbydes til salg af os. Bortset fra bedrageri eller svigagtig urigtig fremstilling, har vi intet ansvar for, at en sådan fremstilling er usand eller vildledende.

17.6 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, vil vilkårene overleve opsigelse af dit medlemskab af tjenesten.

17.7 Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser ikke kan håndhæves, herunder enhver bestemmelse, hvori vi udelukker vores ansvar over for dig, vil håndhævelsen af ​​enhver anden del af disse betingelser ikke blive påvirket.

17.8 Medlemmet bekræfter, at medlemmet har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser for webstedsmedlem.